St|Veitgasse

[в сътрудничество с арх. Жолт Вишний-Хофман]

Функционален тип: Клиника [реконструкция и пристрояване на вила от 1899г]

Местоположение: гр.Виена, Австрия

Година на проектиране: 2018

Разгъната застроена площ: 1420 кв.м.

 

 

Client: MED GmbH
Visit: MED GmbH
Share:
Реконструкция, Архитектура, Клиника, Виена, Австрия
Реконструкция, Архитектура, Клиника, Виена, Австрия
Реконструкция, Архитектура, Клиника, Виена, Австрия
Реконструкция, Архитектура, Клиника, Виена, Австрия
Реконструкция, Архитектура, Клиника, Виена, Австрия
Реконструкция, Архитектура, Клиника, Виена, Австрия
Реконструкция, Архитектура, Клиника, Виена, Австрия
Реконструкция, Архитектура, Клиника, Виена, Австрия
Реконструкция, Архитектура, Клиника, Виена, Австрия