Философия


Dare Architects е архитектурно студио създадено от арх. Станислав Станиславов и арх. Даниел Димитров. Водени сме от принципите, получени от досегашния ни опит - практичност, функционалност, чистота на формата.
Като архитекти и дизайнери намираме професионален стимул в превръщането на концепицията в завършен висококачествен проект. Вярваме, че съчетанието от всичко това ще удоволетвори нашите клиенти и ще създаде по-добра архитектурна среда.


Концептуален дизайн

Проучване и определянe на критериите на проекта. Изграждане на концепция съобразена с нашaта визия и изискванията на клиентите ни. Визуално представяне на идейна фаза.


Инвестиционно Проектиране

Усъвършенстване и развитие на дизайна. Подготвяне техническите и графични документи, съгласно изискванията за изграждане на проекта и получаване на одобрения от съответните органи.


BIM

BIM моделиране осигурява по-цялостен, интегриран подход за проектиране и строителство, предоставяйки възможността да се извършват симулации на идеи във виртуална среда.